วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทีมงานจีจีมาแรง: โปร X-shot แจกฟรี อัพแล้ว 16/06/54

ทีมงานจีจีมาแรง: โปร X-shot แจกฟรี อัพแล้ว 16/06/54: "เนื่องจาก mod ไม่มีใครเล่นxshot จะมีก็ต้า กับ คุณโค๊ก ซึ่งต้าก็ไปเรียนอยู่จีน แล้ว โค๊กเขาก็ไม่ค่อยเล่นล่ะช่วงหลังๆ จึงอยากเชิญคนเล่น บอด ใ..."

1 ความคิดเห็น: