วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Unlimit Hp - ทุกระเบิด

CODE C-5 : 00 00 C0 40 66 66 66 3F 00 00 20 41 00 00 00 00

เปลี่ยนสีแดง เป็น FF FF

CODE K-400 : 00 00 E0 40 66 66
66 3F 00 00 94 41 CD CC 4C 3F

เปลี่ยนสีแดง เป็น FF FF

WP Smoke CODE = 66 66 66 3F 00 00 A0 40 66 66
66 3F 00 00 94 41

เปลี่ยนสีแดง เป็น FF FF Credit : arlamboy

1 ความคิดเห็น: