วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Hack Power 100 ปืนนัดเดียวจอด

Aug a3 = 2D BE 07 C0 FE E0 0B

Kriss sv. = 84 66 CF 82 F7 9D A0

P90 Ext. = C0 FC A5 E9 92 DC 50

 ปืน Aug a3 )
3.จากนั้นให้ดูที่เลข 00 อันที่ 2 แถวที่ 2 กดคลิ๊กขวา Add this address to the list ( กดแบบนี้ 2 ครั้ง )

( ปืน Kriss sv. )
3.จากนั้นให้ดูที่เลข A0 อันที่ 7 แถวแรก กดคลิ๊กขวา Add this address to the list ( กดแบบนี้ 2 ครั้ง )

( ปืน P90 Ext. )
3.จากนั้นให้ดูที่เลข 50 อันที่ 7 แถวแรก กดคลิ๊กขวา Add this address to the list ( กดแบบนี้ 2 ครั้ง )

1 ความคิดเห็น: