วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โค้ด CE ฉายา  อัพเดท 23-06-54

สมาชิกหน่วยตีฝ่า- 08 00 00 00 28 00 00 00 3A 00 0D 00 5D 00 00 00
แทนค่า 3A 00 0D 00 5D 00
20-ความเร็วเคลื่อนที่ +4
39-ระยะโจมตี +4
48-ลั่นไว +4
52-คุมปืน +4

สมาชิกหน่วยลอบยิง-10 00 00 00 30 00 00 00 62 00 6C 00 5D 00 00 00
แทนค่า- 62 00 6C 00 5D 00
20-ความเร็วเคลื่อนที่ +4
39-ระยะโจมตี +4
48-ลั่นไว +4
52-คุมปืน +4

สมาชิกหน่วยโจมตีเร็ว- 80 00 00 01 80 00 00 03 03 00 4E 00 D5 00 00 00
แทนค่า- 03 00 4E 00 D5 00
02-ความเร็วเคลื่อนที่ +4
07-เคลื่อนที่ +4
25-คุมปืน +4
84-ลั่นไว+4
93-ระยะโจมตี+4

ขอบคุณ ทุก + ที่ให้มา ณ ที่นี้ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น