วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โค้ดลดแรงดีด

ขั้นแรกเปิดโปรแกรม Cheat Engine >> open process pointblank.exe >> เปลี่ยน 4 Bytes เป็น Array of Bytes


*********** CODE ปืน ***********


AUG A3 = 9F 99 00 00 E0 40 E6 66 1F E6 CD CC 3C 40 00 00 00 00 33 53 1F ( จะได้มา 2 โค้ดเลือดโค้ดแรก )
มองหา 9F 1F 1F เปลี่ยนเป็น 00


AUG A3 G. = F9 00 00 E0 40 6E 66 61 FE CD CC 3C 40 00 00 00 00 33 35 31 FB
มองหา F9 FE FB เปลี่ยนเป็น 00

AUG A3 BLACK = F9 00 00 E0 40 6E 66 61 FE CD CC 3C 40 00 00 00 00 99 9D 99 F9
มองหา F9 61 F9 เปลี่ยนเป็น 00

Kriss Sv. = F9 9A 99 59 40 B9 99 87 F9 00 00 40 40 01 00 00 00 00 14 07
มองหา F9 F9 07 เปลี่ยนเป็น 00

Kriss Sv G. = 0F F3 9A 99 59 40 73 33 0F F3 00 00 40 40 01 00 00 00 00 28 0F
มองหา 0F 0F 0F เปลี่ยนเป็น 00

Kriss Sv B. = 1F E6 9A 99 59 40 E6 66 1F E6 00 00 40 40 01 00 00 00 E6 56 1F
มองหา 1F 1F 1F เปลี่ยนเป็น 00

P90 Ext. = F0 00 00 B0 40 DC CC C3 FC CD CC 4C 40 01 00 00 00 33 39 33 F3
มองหา F0 FC F3 เปลี่ยนเป็น 00

MP7 Ext. = E0 33 33 53 40 CC DC C7 EC 9A 99 39 40 01 00 00 00 00 14 07
มองหา E0 EC 07 เปลี่ยนเป็น 00

M4a1 S. = FC 00 00 E0 40 CC CF CC FC 33 33 73 40 01 00 00 00 99 9A 98 FD ( จะได้มา 3 โค้ดเลือดโค้ดที่ 3 )
มองหา FC FC FD เปลี่ยนเป็น 00

AK-47 Ext. = 9A 01 00 00 30 41 33 30 32 03 66 66 86 40 00 00 00 00 6E 65 61 FE
มองหา 9A 30 FE เปลี่ยนเป็น 00

AK-47 G. = A0 19 00 00 30 41 33 03 20 33 66 66 86 40 00 00 00 00 E6 56 1F
มองหา A0 20 1F เลี่ยนเป็น 00

AK-47 Sl+ ( HP ) = 80 00 00 30 41 CC CC 0C 80 66 66 86 40 00 00 00 00 9B 99 58 7F ( จะได้มา 2 โค้ดเลือดโค้ดแรก )
มองหา 80 80 7F เลี่ยนเป็น 00

AK-47 Sl. ( ปืนเช่า ) = 80 00 00 30 41 CC CC 0C 80 66 66 86 40 00 00 00 00 9B 99 58 7F ( จะได้มา 2 โค้ดเลือดโค้ดที่ 2 )
มองหา 80 80 7F เลี่ยนเป็น 00

AK SOPMOD ( Point ) = 50 26 00 00 20 41 00 00 10 00 00 00 80 40 00 00 00 00 00 28 0F
มองหา 50 10 0F เลี่ยนเป็น 00

G36C Ext. = 9F 99 00 00 E0 40 99 F9 9F 99 33 33 73 40 01 00 00 00 33 53 1F ( จะได้มา 3 โค้ดเลือดโค้ดแรก )
มองหา 9F 9F 1F เลี่ยนเป็น 00

F2000 Ext. = 9F 99 00 00 E0 40 99 F9 9F 99 33 33 73 40 01 00 00 00 33 53 1F ( จะได้มา 3 โค้ดเลือดโค้ดที่ 3 )
มองหา 9F 9F 1F เลี่ยนเป็น 00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น